Iepirkumi

Iepirkums:  "Specializētās tehnikas pilna servisa nomanolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

Iepirkums:  "Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmēnolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

 

Iepirkums:  " Pārvietojamo tualešu īre sabiedriskos pasākumos Jelgavas pilsētānolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

 

Iepirkums:  " Nesankcionētu sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

 

Iepirkums:  "Nesankcionētu būvniecības un būvju nojaukšnās atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijānolikumu skatīt šeit  //09.07.2019.

 

Iepirkums:  "Iepirkums pārvietojamās tualetes 2018" nolikumu skatīt šeit  //28.05.2018

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (reģ.Nr.43603022128)

Piedāvātā līgumcena: 41'955.30 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Iepirkums ZEKO nelegālās izgāztuves 2018" nolikumu skatīt šeit  //28.05.2018

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'770.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Iepirkums ZEKO nelegālās būvniecības un būvju nojaukšanās izgāztuves 2018" nolikumu skatīt šeit  //28.05.2018

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'620.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

 

Iepirkums:  "Transporta pakalpojumi 7 m3 un pašpresējošo konteineru pārvadāšanai SIA "Zemgales EKO" apsaimniekotajos objektos nolikumu skatīt šeit  //11.09.2017

 

Iepirkums: "Nesankcionētu būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā" nolikumu skatīt šeit //09.05.2017

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 34'890.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit

Nesankcionētu būvniecības un būvju nojaukšnās atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā

 

Iepirkums: „Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona « Brakšķi » 1.kārtas rekultivācija. Nolikums skatīt šeit un tehniskais projekts skatīt šeit //24.02.2017

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 289'119.85 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums: „Sadzīves atkritumu blietētāja pakalpojuma noma – atkritumu poligona « Grantiņi » tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai", iepirkuma identifikācijas Nr. 1-14/EKO/2016-2 instrukcija skatīt šeit    //10.08.2016

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 41'895.00 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums: „ Nesankcionētu sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. 1-14/EKO/2016-1 instrukcija  skatīt šeit    //10.08.2016

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 40'638.50 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums: Biogāzes savākšanas sistēmas 2. kārtas izbūve sadzīves atkritumu poligonā “Grantiņi”, iepirkuma identifikācijas Nr. 1-14/EKO/2015-11 instrukcija  skatīt šeit    //14.10.2015

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "KULK" (reģ.Nr.41703007150)

Piedāvātā līgumcena: 23'299.87 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit


Iepirkums: „Pārvietojamo tualešu īre sabiedriskos pasākumos Jelgavas pilsētā”, iepirkuma identifikācijas numurs 1-14/EKO/2015-12 skatīt šeit    //14.10.2015

Paziņojums par rezultātu.

Pretendenta nosaukums, ar kuru noslēgts līgums: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (reģ.Nr.43603022128)

Piedāvātā līgumcena: 16'234.60 EUR bez PVN

Noslēgto līgumu skatīt šeit