Atkritumu apglabāšanas maksa poligonā "Brakšķi" no 2011.gada 16.augusta

 

Atkritumu veids

Atkritumu klase

Apglabāšanas cena*

1

Sadzīves atkritumi

200301

22.80

2

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

170107,

170904

28.90

3

Ražošanas atkritumi

Atkritumi, kas neatbilst sadzīves vai būvniecības atkritumu klasēm

28.90

 

* - apgabāšanas cenu veido Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs Ls 13,69 un nodokļi (dabas resursu nodoklis un PVN)