Paziņojums par tarifu projektu sadzīves atkritumu poligonam "Brakšķi"

SIA „Zemgales EKO” (vienotais reģistrācijas numurs 43603040477, juridiskā adrese – Uzvaras iela 8, Jelgava) 2011. gada 24.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza poligona „Brakšķi” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK Padomes lēmumu Nr.1/1 (no 09.03.2011) „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

(Ls/t bez PVN)*

Piedāvātais tarifs

(Ls/t bez PVN)**

Sadzīves atkritumu apglabāšana

13.79

14.89

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2011.gada 1.jūniju. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar poligona būvniecības izmaksu, zemes nomas, poligona rekultivācijas un pēcslēgšanas monitoringa izmaksu iekļaušanu apglabāšanas tarifā.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA „Zemgales EKO” (Jelgavas, Uzvaras iela 8), pirmdienās-ceturtdienās 8.00 – 17.00 un piektdienās 8.00-14.30, iepriekš sazinoties ar Zani Ķinci, tel. 63023518.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Zemgales EKO” (Jelgavā, Uzvaras ielā 8, faksa Nr. 63023511) e-pasta adrese: Zane.Kince@eko.jelgava.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa Nr.67097200) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

*tika iekļauts dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu

**netiek iekļauts dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu

 

28.03.2011.                                                               ___________________________

                                                                  /valdes locekle Zane Ķince/