PAZIŅOJUMS par A kategorijas piesārņojošas darbības iesnieguma pieņemšanu.

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde paziņo, ka 29.07.2013. ir pieņemts SIA „Zemgales EKO” iesniegums esošai A kategorijas piesārņojošai darbībai – sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” Jelgavas novada Līvbērzes pagastā.

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

- SIA „Zemgales EKO” birojā Uzvaras ielā 8, Jelgavā, darba dienās no plkst.8.00-17.00;

tālrunis: 63023509; SIA „Zemgales EKO” mājas lapā: http://www.zemgaleseko.lv

- VVD Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Atļauju daļā, Kazarmes ielā 17A, Jelgavā, tālrunis

63023228, darba dienās no 8.00 līdz 17.00, izņemot piektdienās no 8.00 līdz 16.00, pārtraukums no 12.00 līdz 12.40;

VVD mājas lapā http://www.vvd.gov.lv/atlaujas-un-licences/a-b-atlauju-iesniegumi.

SIA „Zemgales EKO” rīko sabiedrisko apspriešanu par A kategorijas piesārņojošo darbību un atļaujas nosacījumiem šā gada 12. augustā plkst. 17.30, Sadzīves atkritumu poligona „Brakšķi”, Līvbērzes pagasta, Jelgavas novadā administratīvajā ēkā.

A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanas atbildīgā iestāde - VVD Jelgavas reģionālā vides pārvalde Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007.

Rakstiskus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu var iesniegt VVD Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē 30 dienu laikā pēc informācijas ievietošanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Iespējamā lēmuma būtība: A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai.