Paziņojums par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanu

SIA „Zemgales EKO” informē, ka Valsts Vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde 05.07.2013. ir izsniegusi A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju sadzīves atkritumu poligona „Grantiņi” darbībai.

Piesārņojošās darbības veids:

Ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemgales EKO”, reģistrācijas Nr.43603040477, adrese: Uzvaras iela 8, Jelgava, LV 3001, tālrunis 63023509, fakss 63023511.

Darbības vieta (adrese):

Sadzīves atkritumu poligons „Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads un Iecavas novads.

Ar atļaujas nosacījumiem elektroniski var iepazīties:

Pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese:

Jelgavas reģionālā vides pārvalde, Kazarmes iela 17a, Jelgava

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 04.08.2013.