Dati par atalgojumu

Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010.gada 28.aprīlī, SIA “Zemgales EKO” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.

 

Informācija par bruto darba samaksu, EUR

Amats 

Mēnešalga 

Stundas tarifa likme 

Amata vietu
skaits
 

Finanšu direktore

1200,00

 

1

Ražošanas direktors

1497,00

 

1

Presēšanas iekārtas operators – atkritumu šķirotājs

550,00

 

1

Šķirošanas līnijas iekrāvēja operators

600,00

 

1

Atkritumu šķirotājs

450,00

 

14

Sezonas darbu strādnieks - atkritumu šķirotājs 450.00   3

Uzskaites operators – kasieris

 

4,00

1

Tualetes dežurants

 

2,70

21

Dalīto atkritumu vākšanas laukumu dežurants

 

2,70

3

Paškrāvēja automobiļa vadītājs 800.00   1
Dzīvnieku ķērājs
650.00   2

 

Informācija par aprēķināto atalgojuma summu amatpersonām 2020.gada janvārī, EUR

Vārds

Uzvārds

Amats

Neto darba samaksu 

Aleksejs

Jankovskis

Valdes loceklis

1457.66

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu iestādes mājaslapā tiek publicēta informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi.

Aktualizēts 10.02.2020.