Beigusies darbu iesniegšana vizuālās mākslas konkursam

2012.03.27

Ir beigusies darbu iesniegšana vizuālās mākslas konkursam MANA JELGAVA – ZAĻA UN TĪRA.

Ziņas attēls

Konkurss norisinājās no 2012.gada 10.februāra līdz 2012.gada 26.martam. To organizējot, mūsu mērķis bija rosināt bērnus domāt un rīkoties videi draudzīgi, nostiprinātu bērnos piederības sajūtu dzimtajai pilsētai.

Konkursa komisija vēl tikai izvērtēs iesniegtos bērnu zīmējumus, piešķirot tiem 1., 2.un 3.pakāpes diplomus.

Konkursam iesniegto darbu izstādi atklās 2012.gada 3.aprīlī plkst.12:00. Aicināti piedalīties gan iesniegto darbu autori, gan pedagogi.