Informācija Lielās talkas organizatoriem

2012.03.27

Lūdzam visas pašvaldības līdz š.g. 13.aprīlim paziņot talkas laikā savākto atkritumu pārvadātāja nosaukumu un automašīnu numurus.

Ziņas attēls

Poligons „Brakšķi” Lielajā talkā savāktos atkritumus pieņems no 2012.gada 21.līdz 25. aprīlim.

Poligons „Grantiņi” talkā savāktos atkritumus pieņem 2012.gada 21.aprīlī un no 23. līdz 25.aprīlim.

Talkas laikā savāktos atkritumus poligoni pieņems par valstī noteikto obligāto nodokļu maksu (DRN un PVN). Tas nozīmē, ka katrai pašvaldībai no sava budžeta būs jāsedz dabas resursu nodoklis 7LVL par1t atkritumu apglabāšanu poligonā un PVN 22% apmērā.

Atkritumus, kas poligonos tiks ievesti ar automašīnām, kuras nebūs iepriekš pieteiktas, reģistrēs par pilnu samaksu.