Apstiprināti sadzīves atkritumu poligonu tarifi

Apstiprināti sadzīves atkritumu poligonu tarifi

Apstiprināti sadzīves atkritumu poligonu tarifi

Apstiprināti sadzīves atkritumu poligonu tarifi