SIA „Zemgales EKO” pakalpojumi

1. Makulatūras presēšana ar ķīpošanas presi (bez PVN) :

2. Auto svaru izmantošana (bez PVN par vienu svēršanas reizi):

3. Dokumentu smalcināšana (bez PVN):