Dabas resursu nodokļa pieaugums palielina atkritumu apglabāšanas maksu

SIA „Zemgales EKO” atgādina, ka no 2012.gada 1.janvāra, atbilstoši „Dabas resursu nodokļa likuma” nosacījumiem pieaug dabas resursu nodokļa (DRN) likme:

Atkritumu veids

Nodokļa likme 2011.gadā

Ls/t

Nodokļa likme no 2012.gada 1.janvāra Ls/t

 Sadzīves atkritumi

 5.00

 7.00

Būvniecības, būvju nojaukšanas atkritumi

10.00

15.00

Ražošanas atkritumi

10.00

15.00

 

Ņemot vērā nodokļa izmaiņas, maksa par atkritumu apglabāšanu no 2012.gada 1.janvāra:

 

Sadzīves atkritumi Ls/t

Būvniecības, būvju nojaukšanas atkritumi Ls/t

Ražošanas atkritumi Ls/t

 Poligonā „Brakšķi”

 25.24

 35.00

 35.00

 Poligonā „Grantiņi"

27.80

37.56

37.56