Par uzņēmumu

SIA „Zemgales EKO” ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības. „Zemgales EKO” kā Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīga aģentūra tika izveidota 2004.gada 6.jūlijā. Galvenais Aģentūras dibināšanas mērķis – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana Zemgales reģionā, tai skaitā, projekta „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” projekta īstenošana.

Projekta īstenošana uzsākta 2006.gadā. 80% no attiecināmajām izmaksām sedza ES Kohēzijas fonds. SIA „Zemgales EKO” ir aģentūras tiesību, saistību un mantas pārņēmēja.

 

Šobrīd SIA „Zemgales EKO” apsaimnieko:

-        dalīto atkritumu vākšanas laukumus: Ganību ielā 84, Paula Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20, Jelgavā;

-        sabiedriskās stacionārās tualetes: Lielajā ielā 1, Uzvaras ielā 1, Pārmiju ielā 2, Pulkveža O. Kalpaka ielā 2, Pasta ielā 24b, Pasta salā un Raiņa parkā.

 

SIA “Zemgales EKO” nodrošina arī nelegālo izgāztuvju likvidēšanu Jelgavas pilsētas teritorijā, kā arī aizvadītājos gados pilsētā organizē Lielo talku un realizē izglītojošus pasākumus iedzīvotājiem.